top of page
Back to Annevandewalle.com

Le Duo Cosi est né en 2017, de la rencontre entre Anne Vandewalle, piano et Edward Van Baelen, violon. Cosi comme dans 'Cosi fan tutte' et cosi presque similaire à 'cosy'. Entre-temps préparant leur 3ème programme, ils tournent un peu partout en Belgique et dans les pays voisins.

Duo Cosi wordt in 2017 opgericht door Anne Vandewalle, piano en Edward Van Baelen, viool. Cosi als in 'Cosi fan tutte' van Mozart en Cosi dat een beetje klinkt als "Cosy". Inmiddels aan hun derde programma voorbereidend, toeren zij door heel België en regelmatig in de buurlanden. 

bottom of page